Årets Jagtforening 2009 - Grejs-Holtum Jagtforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Årets Jagtforening 2009


Massivt tillykke til jagtforening med X-faktor


Omkring 115 mennesker havde i lørdags fundet vej til Grejs-Holtum Jagtforenings klubhus for at sige tillykke med prisen som Årets jagtforening 2009.
Fra nabojagtforeningen forsikrede formanden om, at de ikke var misundelige, men bare stolte over at have sådan en nabo.
En stående vittighed dagen igennem var, at det måtte være svært for jagtforeningens folk at holde på deres fadøl, når de hele tiden havde armene i vejret.   

Massivt tillykke til jagtforening med X-faktor

Vejret viste sig fra sin bedste side, da omkring 115 mennesker i lørdags havde fundet vej til Grejs-Holtum Jagtforenings klubhus for at sige tillykke med prisen som Årets jagtforening 2009.

I sin hyldesttale lagde Jægerforbundets formand ikke skjul på, at Grejs-Holtum jagtforening med lige over 100 medlemmer ikke vandt knebent over jagtforeninger med op til 5-7 gange så mange medlemmer.

- Det er helt i orden med lidt pral, når jeres forening løber af med sejren med 46 point for aktiviteter og fremgang i medlemstal foran så store og stærke jagtforeninger som Hørsholm og Skanderborg, der fik 27 og 25 point. Det var altså ikke en kneben sejr. I var simpelthen den jagtforening med de bedste og mest fremsynede aktiviteter og med den største medlemsfremgang det seneste år.

En eller anden kunne måske skrue sig op til at tale om dværgens sejr over kæmperne.

Ole Roed nøjedes med at konstatere, at "vi fejrer den lille og vågne jagtforenings sejr over mange store og stærke jagtforeninger. En jagtforening med X-faktor. En jagtforening, der gør en masse ting, landets over 900 andre jagtforeninger kan lære noget af."

- I virkeligheden kan det siges meget kort: Jeres arbejde viser endnu en gang, hvor rigtigt - og hvor vigtigt - det er, at gode aktiviteter tiltrækker medlemmer, og at gode relationer fastholder dem.

Ole Roed fremhævede derefter en undersøgelse fra Spejderbevægelsen, der slår fast, at der er fire ting, som er vigtige for det frivillige arbejde, uanset om det er hos spejderne eller hos jægerne. De fire ting er holdånd, ambitioner, forenklede praktiske gøremål og rutiner samt solid og visionær ledelse.

Baggrunden for, at Danmarks Jægerforbund har sat Årets jagtforening i søen, kom Ole Roed også ind på:

- Danmarks Jægerforbund har med initiativet Årets jagtforening sat en proces i gang, hvor vi sætter mere og mere fokus på jagtforeningernes måde at fungere på. Vi vil hjælpe jagtforeninger med at komme op i gear - og vil overvejer netop nu, hvordan vi kan styrke vores rådgivning af og - hjælp til - jagtforeninger, der vil blive bedre til at strømline deres foreningsdrift og styrke deres foreningsudvikling. Jagtforeningerne er og bliver fundamentet i Danmarks Jægerforbund, sagde han.

Formanden for Jægerforbundets medlemsudvalg, H.C. Fuglsang, slog i sin hyldesttale også fast, at det er de stærke relationer i lokalsamfundet og det gode teamwork, der ligger bag Grejs-Holtum Jagtforenings succes:

- Godt jagtforeningsarbejde er et resultat af godt teamwork, et godt samarbejdsklima og gode personlige relationer. Sådan er det også i jeres tilfælde, hvor du, Rasmus Palmelund, som formand har et hold på ikke færre end ni mænd og én kvinde bag dig: Det drejer sig om fire bestyrelsesmedlemmer, fem suppleanter, en jagttegnslærer og ikke mindst dine hustru Anne, der har trukket et stort læs med hensyn til børnejagtsti og byfesten.

- Uden jeres engagement hjælp ville alt det arbejde, I udfører, og jeres meget solide fundament i lokalsamfundet ikke være mulig. Det er det store arbejde og det solide engagement i det stærke netværk i og omkring Grejs, der har givet jagten, jægerne og jeres jagtforening den stærke position, I har opbygget. Og som gør det naturligt, at det strømmer ind med nye medlemmer, som I er gode til at rekruttere og fastholde, sagde han.

Så var det tid til flere taler, uddeling af fleecetrøjer til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne, og montering af messingskiltet "Årets jagtforening 2009". Endelig skulle det vise sig, om jagtforeningens mange stolte medlemmer kunne balancere med fadøl og noget spiseligt, selv om de endnu ikke havde fået armene ned.

Det klarede de sådan set rigtig fint!
Hbe

Se også: Grejs-Holtum blev Årets jagtforening og Fremgang og optimisme i Grejs-Holtum Jagtforening
Grejs-Holtum blev Årets jagtforening

For øjnene af de delegerede ved Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde i Odense modtog formanden for Grejs-Holtum Jagtforening, Rasmus Palmelund, lørdag en check på de 25.000 kroner, der er den kontante præmie for at blive Årets jagtforening.

Valget af Grejs-Holtum jagtforening blev begrundet i, at foreningen er meget aktivt engageret i at afholde arrangementer, der styrker rekrutteringen og fastholdelsen af medlemmer af enhver slags. Samtidig blev foreningens arbejde for de unge jægere og de kvindelige jægere fremhævet som et godt eksempel til inspiration for andre jagtforeninger.

I sin begrundelse sagde bedømmelsesudvalgets formand, Hans-Christian Fuglsang, at det må aftvinge respekt at kaste et blik på listen over det, Grejs-Holtum jagtforening har gang i. Det drejer sig blandt meget andet om, at foreningen:
   Afholder mini-jagtsti for jagttegnsaspiranter.
   Giver speciel støtte til jagttegnsaspiranter.
   Afvikler flugtskydning kun for nyjægere og kvinder.
   Viser flaget ved Brugsens julemesse, byfester og lignende.
   Afholder børnejagtsti i samarbejde med folkeskole og børnehave.
   Skriver i Vejle Amts Folkeblad "Det sker for jægerne".
   Samarbejder om offentlige arrangementer med idrætsforeninger, spejderbevægelsen og andre lokale aktører.
Læs mere om udvælgelsen af Årets jagtforening i dette Power Point-show, der blev vist på mødet forud for overrækkelsen.
Hbe   

En stolt jagtforeningsformand, Rasmus Palmelund,  modtager checken på de 25.000 kroner. FOTO: JOHANNES BOJESEN.

Fremgang og optimisme i Grejs-Holtum Jagtforening

Kører man gennem Vejle og følger vejen, der snegler sig op gennem den idylliske Grejsdal, nærmer man sig det område, hvor Årets jagtforening 2009 hører hjemme.

Med udgangspunkt i en lille skydeplads, hvor der for nylig er opført en træhytte, og et foreningslokale i Grejs By - indrettet i en nedlagt børneinstitution, der blev tilovers, da kommunalreformen gjorde det af med Tørring-Uldum Kommune - har Grejs-Holtum Jagtforening præsteret det næsten umulige. Nemlig at tredoble medlemstallet på de 12 år, Rasmus Palmelund har været formand, og få medlemstallet til at stige med 53 procent i løbet af de seneste 12 måneder.

Den eksplosive stigning i medlemstallet - særligt for unge medlemmer under 26 år - er ifølge Rasmus Palmelund et resultat af en meget stram udviklingsstrategi og måske en portion held.

Strategien har kort sagt været at arbejde benhårdt på at synliggøre jagten og jægerne i lokalsamfundet, at få jagttegnskursisterne til at melde sig ind, inden jagttegnet kommer i hus, og samtidig stå for arrangementer, der er attraktive for medlemmerne og som kan få uorganiserede jægere til at se en fordel ved at være medlem.

Oven i den strategiske satsning er jagtforeningen blevet tilsmilet af det held, at lokalsamfundet er præget af befolkningsmæssig fremgang. I løbet af få år vil der komme ikke færre end 250 nye husstande til - og på grund af jagtforeningens engagement ved lokale arrangementer vil mange af de nye stifte bekendtskab med jagten og jægerne på en positiv måde. De mange nye husstande vil give jagtforeningen helt enestående muligheder for at få nye medlemmer. Mindst 50 stykkker er det, vi satser på, siger Rasmus Palmegaard.

- Om fem år har vi passeret 200 medlemmer, men meget vil afhænge af, om vi får tilladelse til at etablere en rigtig skydebane, siger han.

Grejs-Holtum: Et vækstområde
Selv om Grejs-Holtum Jagtforening blev startet af landmænd, er der i dag ikke et eneste aktivt medlem, der kan skrive gårdejer på visitkortet. Området er ikke længere landzone, men er blevet byzone - og er med kommunalreformen blevet gjort til en del af Vejle Kommune. Det foretrak folk i området ved en folkeafstemning, hvor valget stod mellem Vejle og Hedensted.

Alle aktive i foreningen er beskæftiget med det, man kan kalde byerhverv. For det er langt hovedparten af de omkring 2.400 mennesker, der bor i jagtforeningens område nemlig også. Grejs og Holtum er blevet "fjernforstæder" til Horsens, Vejle, Fredericia og endda Kolding. Tilsvarende er folk i Grejs og Holtum forholdsvis veluddannede og vellønnede.

På trods af at indbyggerne i de to bysamfund typisk arbejder langt fra hjemmet, er lokaltilhørsforholdet massivt og solidt. Således fortæller jagtforeningens formand, Rasmus Palmelund, at rigtig mange ikkesocialdemokrater i området støtter en socialdemokratisk lokalpolitiker, der uden sammenligning er den bedste til at varetage lokalsamfundets interesser i byrådet "nede i Vejle", som man siger. Det er således også denne socialdemokrats fortjeneste, at jagtforeningen har meget attraktive lokaler i en nedlagt børneinstitution, der blev tilovers, da kommunalreformen gjorde det af med Tørring-Uldum Kommune.

Grejs og Holtum er med henholdsvis cirka 400 og 200 husstande et vækstområde, hvor det netop er vedtaget, at der i løbet af et par år vil blive opført 250 nye boliger. Det kan kaldes jagtforeningens "fætter Højben-effekt".

Teamwork ligger bag succes
Jagtforeningens formand, Rasmus Palmelund, siger, at på de indre linjer er foreningens bestyrelsesarbejde organiseret på en meget hensigtsmæssig måde:

- Foreningen har en bestyrelse på fem personer, men når vi holder bestyrelsesmøder, møder også de fem suppleanter op. De har dog ikke stemmeret, hvis vi nogensinde holder afstemning. Det giver 10 engagerede mennesker, der kan give den en skalle ved både mødebordet og i den virkelige verden. Og når vi samtidig har alle generationer med i kredsen, er foreningens fremtid også sikret, siger Rasmus Palmelund.

Bestyrelsesmedlemmer (de fem øverste) og suppleanter er:
o Formand Rasmus Palmelund, 51 år
o Næstformand Michael Mikkelsen, 48 år
o Kasserer Jørgen Therkelsen, 62 år
o Bjørn Johansen, 45 år
o Ivan Mogensen, 70 år
o Kenneth Hansen, 42 år
o Kasper Nielsen, 30 år
o Henrik Haugstrup, 22 år
o Lars pedersen, 28 år
o Paw Sørensen, 30 år
Derudover er jagttegnslærer Christian Juhl, 58 år, også meget aktiv.


Derfor vandt Grejs-Holtum jagtforening
Her er en nærmere forklaring på nogle af de initiativer og aktiviteter, som er blevet lagt til grund ved udvælgelsen af Grejs-Holtum Jagtforening til Årets jagtforening 2009:

Afholder minijagtsti for jagttegnsaspiranter
Foreningen har for tre år siden afholdt en jagtsti, men spurgte hurtigt sig selv, om det ikke var oplagt også at tilbyde den til jagttegnsaspiranter. Som det kører nu, tilbydes jagttegnsaspiranter en jagtsti med fem poster:

1) Teoretiske spørgsmål med fokus på skudtegn (maveskud, tapskud, bladskud og løbsskud)
2) Vildtkending ud fra Power Point
3) Lasershot (fasaner)
4) Elgbane (riffel)
5) Jagtprøve (12 ud af den officielle jagtprøves 40 spørgsmål)

Giver speciel støtte til jagttegnsaspiranter med læseproblemer
Jagttegnsaspiranter med læsevanskeligheder tilbydes særlig støtte ved hjælp af lydbånd. Jagtforeningen har indhøstet erfaringer med en jagttegnsaspirant med læsebesvær, der desværre sprang fra umiddelfart inden jagtprøven, og derfor kan jagtforeningen nu tilbyde denne service på et kvalificeret grundlag fremover!

Afvikler flugtskydning kun for nyjægere og kvinder
Når foreningen afholder flugtskydning, bliver der den første time taget særlig hensyn til kvinder og nyjægere. Alle deltagere fra begge grupper tilbydes en instruktør som mentor.

Viser flaget ved Brugsens julemesse, byfesten og lignende
Ved byfesten står jægerne bl.a. for børnejagtsti, skydetelt, rodeotyr og renser branddammen forud for put and take-fiskeriet.
Ved det årlige julemarked tilbereder jægerne krondyr og uddeler smagsprøver. Hvert forår holder jagtforeningen i samarbejde med idrætsforeningen ølsmagning, hvor en stor del af byens borgere samles til middag, øldrikning og foredrag ved den engelske ejer af den britiske pub i Kolding "You never walk alone". Alt sammen aktiviteter, der bringer jagtforeningen i nærkontakt med mange ikkejægere, og ikke mindst med medlemmer, der er stolte over, at jagtforeningen er til stede i gadebilledet. (se www.grejsbyfest.dk)

Afholder børnejagtsti i samarbejde med folkeskole og børnehave
Jagtforeningsformandens hustru har som lærer taget initiativ til, at børnejagtsti-konceptet er blevet brugt over for eleverne på folkeskoler i området, og at konceptet er blevet brugt i en nemmere tilgængelig version over for børnehavebørn. Materialet vil blive lagt ud på skolekom - et digitalt værktøj for skoler og lærere - i løbet af sommeren. Effekten af initiativet har været, at mange af skoleeleverne har sagt, at de vil tage jagttegn, når de fylder 16 år.
Hbe

Her er en del af holdet bagJagtforenings succes. Fra venstre:Sørensen (30 år),Lars Pedersen (28 år),Juul (57 år), Ivan Mogensen (70 år),ørn Johansen (45 år),Palmelund (51 år)Michael Mikkelsen (48 år). FOTO: HENRIK BECK.

Det er blandt andet jægernes oprensning af den lokale branddam forud for put and take-fiskeriet ved byfesten, der har skabt den store velvilje, som Grejs-Holtum Jagtforening rider på. FOTO:BECK.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu Jagt Grejs Grejs-Holtum Jagtforening